Revize regálů

Revize regálů

Revize regálových systémů neboli přesněji technická kontrola regálů, je nezbytnou podmínkou pro bezpečné využívání a manipulaci s regálovými systémy. Mimo to je pravidelná kontrola regálů uložena i nařízením vlády č. 101/2005 Sb. (podrobnější požadavky na pracoviště a pracovní prostředí) a č. 378/2001 (bližší požadavky na používání technických zařízení).

Revize regálů

Naše firma tedy provádí technické kontroly regálů v souladu s platnými normami ČSN 26 9030 a ČSN EN 15635 a to v následujícím rozsahu:

  • Vizuální kontrola celkového stavu regálů a odhalení možného poškození systému
  • Kontrola kotvení regálu (pouze u regálů, které jsou opatřeny kotvami)
  • Kontrola stability regálového systému
  • Kontrola tuhosti spojů, svislosti a vodorovnosti regálové konstrukce
  • Kontrola pojistek nosníků
  • Vizuální a namátková kontrola dotažení šroubů
  • Kontrola správného uskladnění zboží v regálu a dodržení maximálního zatížení buňky dle provozní dokumentace
  • Kontrola ochranných prvků regálové konstrukce a bezpečnostního značení (štítky nosností)

Během prohlídky náš technik sepíše zápis z provedené kontroly, kde uvede aktuální stav regálů, včetně případných závad a seznámí kompetentní osobu s výsledky kontroly. Zápis z kontroly pak navíc slouží jako podklad pro vyhotovení detailnější zprávy o technickému stavu regálů. Drobné závady jsou pak naši pracovníci schopni opravit na místě. V případě zjištění závad většího rozsahu náš technik o této skutečnosti informuje odpovědnou osobu a problematickou část či místo provizorně zajistí tak, aby nedošlo k újmě na zdraví či poškození majetku, a to do doby, než dojde k nápravě závady. V revizní zprávě je pak navrženo optimální řešení závady. Díky našemu týmu montérů jsme po vzájemné domluvě s klientem schopni zajistit i nápravu závad. Vlastní skladové zásoby nám navíc umožňují rychle dodat i většinu standardních dílů k našim regálovým systémům, na které navíc poskytujeme pětiletou záruku.

Cena revize se pak vždy odvíjí od množství a typu kontrolovaných regálových systémů. Kromě samotného času stráveného kontrolou regálových systémů, bývá do ceny revize zahrnuta doprava technika na místo kontroly, vypracování revizní zprávy, včetně případného soupisu závad a optimalizovaného návrhu jejich oprav a vylepení nálepek s datem provedení příští kontroly, případně doplnění štítků s nosnostmi.

V případě zájmu o provedení technické kontroly regálů či případných dotazů, se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám se vším poradíme.

Revize regálů