Iron Fist – paletový regál

Technické údaje:

  • Maximální nosnost rámu: 30 000 kg
  • Výška rámu: 1 800 - 12 000 mm
  • Hloubka rámu: 600 - 1 400 mm
  • Délka nosníku: 950 - 4 450 mm (nejčastější délky jsou pak 1 825 mm pro dvě EUR palety v buňce a 2 700 mm pro tři EUR palety)
  • Šířka profilů stojin: 72 – 92 – 112 - 132 mm
  • Tloušťky stojin: 1,5 – 2,0 – 2,5 mm

Popis:

Paletový regálový systém Iron Fist je vyroben z prvotřídních certifikovaných materiálů za použití nejmodernějších výrobních technologií a s přispěním dlouholetých zkušeností výrobních techniků, díky čemuž poskytuje maximální záruku kvality a současně praktičnosti.

Tento paletový systém vyniká vysokou variabilitou, a to díky široké škále rozměrů, nosností a příslušenství, čímž je možné jej snadno přizpůsobit různorodým potřebám zákazníků. Regálový systém se navíc hodí jak do vnitřních, tak venkovních prostor, kde lze nad regál namontovat plechové zastřešení.

Nosníky jsou vytvořeny spojením dvou C-profilů do sebe, a to bez nutnosti svařování díky speciální ražbě vnějšího křídla nosníku. Spojení a utažení obou profilů je tedy koncipováno tak, aby se v nejvíce namáhaných částech nosníku dosáhlo dvojnásobné tloušťky.

Spojení mezi nosníkem a stojinou je pak zajištěno exkluzivním navařeným závěsem ve tvaru U, který zvyšuje nosnost rámu a nosníku. Bezpečnost a odolnost je posílena svařovaným nosníkem, na jehož konci jsou šikmé zuby, kterými se uchycuje nosník do rámu a jejichž počet se liší s ohledem na požadovanou nosnost. Nosník je pak možné umisťovat v různých úrovních, a to díky děrování sloupku po 50 mm.

Hlavními prvky, kterými jsou tedy tvořeny paletové regály jsou rámy, které jsou zhotoveny ze dvou stojin s horizontálními a diagonálními výztuhami. Stojiny jsou pak dole opatřeny ocelovými patkami, které slouží ke stabilnímu upevnění regálu do podlahy a rovnoměrnému roznášení tlaku. V případě nerovností na podlaze jsou pod patky doplněny ještě vhodné vyrovnávací podložky. Ke zvýšení stability dvouřadých paletových regálů se rovněž používají ocelové distanční spojky rámů.

Rámy regálů jsou pozinkované a nosníky pak běžně dodáváme s povrchem opatřeným práškovým lakem v barvě žluté RAL 1021. Na vyžádán lze však nosníky dodat pozinkované nebo v jiném barevném provedení.

Fotogalerie:

Příslušenství:

IRON FIST

Drive-in

Technické údaje:

  • Maximální nosnost: závislá na požadované sestavě
  • Výška rámu: 1 800 - 12 000 mm
  • Šířka profilů stojin: 72 – 92 – 112 - 132 mm
  • Tloušťky stojin: 1,5 – 2,0 – 2,5 mm

Popis:

Drive-in regály neboli vjezdové regály jsou užitečné především při skladování většího množství stejnorodého zboží na paletách při současném maximálním využití dostupného prostoru (příkladem mohou být chladírenské sklady). Palety se u tohoto typu regálu zakládají v několika úrovních za sebou do jednotlivých vjezdových uliček. Vjezdové regály je pak možné navrhnout ve dvou organizačních provedení, a to jako klasické drive-in regály, kdy k paletám vede jedna přístupová ulička a vykládka se tedy dělá v opačném pořadí, než nakládka zboží (tedy první naskladněná paleta jde při vykládce jako poslední) nebo jako tzv. drive through regály, kdy k jednotlivým skladovacím uličkám vedou dvě cesty. Naskladnění zboží tak probíhá z jedné strany uličky a vykládka pak zase z druhé strany. Palety jsou zde tedy odebírány ve stejném pořadí, ve kterém byly založeny.

Palety se u tohoto typu regálů zakládají pomocí vysokozdvižného vozíku na ukládací lišty z pozinkovaného ohýbaného plechu, které jsou po celé délce jednotlivých vjezdových koridorů a jsou na svém začátku opatřeny nájezdovou hranou a na svém konci pak dorazem. Ke zvýšení stability celé sestavy drive-in regálů pak slouží nosníky, které spojují konce rámů a dále boční zavětrování rámů. Samozřejmostí je pak ukotvení rámů do podlahy pomocí kotvících šroubů a vodící kolejnice na podlaze, které slouží k bezpečnému průjezdu vozíku koridorem.

Fotogalerie:

Příslušenství:

DRIVE-IN

Spádové regály

Popis:

Spádové regály najdou své využití především ve skladech s rychloobrátkovým zbožím nebo větším množstvím paletového zboží stejného typu. Tento typ regálu je výhodný i z hlediska možnosti maximálního využití dostupné skladovací plochy, jelikož zde odpadá potřeba uliček mezi jednotlivými regály. Systém spádových regálů totiž funguje na principu gravitace, kdy se paleta sama po založení posouvá řízenou rychlostí po zešikmené válečkové dráze na určené místo. Spádové regály lze navíc navrhnout ve skladovací variantě FIFO (first-in, first-out), kdy se paleta z jedné strany regálu naskladní a z druhé strany se pak vyskladní nebo ve variantě LIFO (last-in, first-out), kdy se palety odebírají z místa jejich naskladnění, tedy poslední založená paleta je první odebranou. Tomuto způsobu se jinak říká systém push-back, jelikož paletou na vysokozdvižném vozíku se vždy zatlačí dozadu předchozí paleta. Palety s výrobky jsou tedy ve spádových regálech snadno lokalizovatelné a jednoduše přístupné, čímž se uspoří čas a zjednoduší manipulace s paletami.

Spádové regály jsou dále vybaveny několika komponenty, které podporují bezpečné a jednoduché zakládání do regálů. Patří sem například vodící lišty, které vystřeďují paletu při jejím naskladnění, koncové zarážky, které zpomalí a zadrží paletu v místě jejího vyskladnění, oddělovače palet, které slouží k zachycení palet v řadě za první paletou a další užitečné komponenty.

Fotogalerie:

SPÁDOVÉ REGÁLY